Στραβόβιδες ευρωπαϊκού τύπου γαλβανιζέ.

 

Στραβόβιδες ευρωπαϊκού τύπου γαλβανιζέ

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-25644 ΣΤΡΑΒΟΒΙΔΕΣ ΕΥΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 20 x 50mm 100τμχ ΠΑΚ 0.00 €
010-28394 ΣΤΡΑΒΟΒΙΔΕΣ ΕΥΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 20 x 60mm 200τμχ ΠΑΚ 6.10 €
010-28395 ΣΤΡΑΒΟΒΙΔΕΣ ΕΥΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 20 x 70mm 200τμχ ΠΑΚ 6.40 €
010-28396 ΣΤΡΑΒΟΒΙΔΕΣ ΕΥΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 21 x 60mm 200τμχ ΠΑΚ 7.30 €
010-28397 ΣΤΡΑΒΟΒΙΔΕΣ ΕΥΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 21 x 70mm 200τμχ ΠΑΚ 8.30 €
010-28400 ΣΤΡΑΒΟΒΙΔΕΣ ΕΥΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 22 x 80mm 200τμχ ΠΑΚ 11.30 €
010-25652 ΣΤΡΑΒΟΒΙΔΕΣ ΕΥΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 22 x 100mm 100τμχ ΠΑΚ 14.80 €
010-25653 ΣΤΡΑΒΟΒΙΔΕΣ ΕΥΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 22 x 120mm 100τμχ ΠΑΚ 17.50 €
010-25654 ΣΤΡΑΒΟΒΙΔΕΣ ΕΥΡ. ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 23 x 140mm 100τμχ ΠΑΚ 28.80 €