Η αντισκωριακή προστασία των μεταλλικών προϊόντων βιδοποιίας επιτυγχάνεται με ειδική κατεργασία του υλικού.

 

Ένα προϊόν βιδοποιίας (κοχλίας, ροδέλα, γκρόβερ κ.λπ.) θα λέγεται ότι είναι μαύρο όταν δεν έχει καμία προστασία έναντι σκουριάς, δηλαδή το υλικό του είναι εκτεθειμένο στην επιφάνεια. Η χρήση του σε εξωτερικά περιβάλλοντα αντενδείκνυται. Σημειώνεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες όμως θα είναι φανερό από την περιγραφή, η λέξη μαύρος μπορεί να χρησιμοποιείται για προϊόντα π.χ. γαλβανιζέ τα οποία έχουν επιπλέον βαφεί μαύρα.

 

Ένα προϊόν μπορεί να είναι γαλβανισμένο ή γαλβανιζέ (αγγλ. galvanization). Ο γαλβανισμός είναι μια κατεργασία η οποία προσθέτει ένα λεπτό ψευδαργυρικό φίλμ στην εκτεθειμένη επιφάνεια, το οποίο προστατεύει το προϊόν έναντι σκουριάς. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι γαλβανισμού, όμως η πλέον διαδεδομένη είναι ο γαλβανισμός εν θερμώ. Ψυχρού τύπου γαλβανισμός μπορεί να επιτευχθεί και με κατάλληλο σπρέι. Η προστασία που επιτυγχάνεται με τον γαλβανισμό είναι αρκετή για τις περισσότερες εφαρμογές. Σε περίτπωση που το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποίηθεί σε θαλάσσιο περιβάλλον, τότε θα ενδείκνυται η χρήση ανοξείδωτου χάλυβα.

 

Ένα προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα (αγγλ. stainless steel). Ο ανοξείδωτος χάλυβας περιέχει χρώμιο σε ποσοστό 10.5% κατ' ελάχιστο κ.β. και παρουσιάζει σημαντική αντοχή έναντι σκουριάς. 

 

Αν θέλετε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας έμπειρος συνεργάτης θα σας ενημερώσει σχετικά.