Οι ποιότητες των κοχλιών σημαίνονται με έναν απλό και πρακτικό τρόπο: πρόκειται για δύο αριθμούς οι οποίοι χωρίζονται με μία τελεία, π.χ. "10.9". Τι σημαίνει όμως αυτό;

 

Στην αντοχή των υλικών, το πλέον απλό πείραμα που αναδεικνύει την αντοχή ενός μετάλλου είναι ο αξονικός εφελκυσμός (αγγλ. tensile testing). Με βάση αυτό μπορεί να σχεδιαστεί ένα βασικό διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων (αγγλ. stress-strain diagram), το οποίο χαρακτηρίζει το υλικό. Για τα μέταλλα, η μορφή του διαγράμματος έχει συνήθως μία εκ των παρακάτω δύο χαρακτηριστικών μορφών:

 

διάγραμμα τάσεων - παραμορφώσεων ψαθυρών και όλκιμων μετάλλων

 

Η πορτοκαλί γραμμή παρουσιάζεται σε ψαθυρά υλικά (αγγλ. brittle materials), ενώ η πράσινη γραμμή σε όλκιμα υλικά (αγγλ. ductile materials). Στο κάθε διάγραμμα διακρίνονται δύο χαρακτηριστικά σημεία: το σημείο διαρροής (αγγλ. yield point)  και το σημείο θραύσης (αγγλ. fracture point).

 

Μέχρι το σημείο διαρροής το υλικό βρίσκεται στην ελαστική περιοχή: αυτό σημαίνει ότι αν αποφορτιστεί θα επανέλθει στην πρότερη κατάσταση χωρίς μόνιμες παραμορφώσεις. Αν φορτίσουμε πέρα από το σημείο διαρροής, το υλικό διαρρέει και μπαίνει στην πλαστική περιοχή (αγγλ. plastic region): αυτό σημαίνει ότι ενδεχόμενη αποφόρτιση οδηγεί σε μόνιμες παραμορφώσεις. Στο σημείο θραύσης, το υλικό σπάει.

 

Οι χάλυβες μπορεί να είναι είτε όλκιμοι είτε ψαθυροί (όταν έχουν υψηλή περιέκτικότητα σε π.χ. άνθρακα ή κοβάλτιο). Οι μεν όλκιμοι διαρρέουν γρήγορα, αλλά παραμορφώνονται σημαντικά μέχρι να σπάσουν, οι δε ψαθυροί αντέχουν παραπάνω, αλλά μετά την διαρροή ακολουθεί σχεδόν αμέσως η θραύση.

 

Με βάση τα παραπάνω, η ποιότητα των κοχλιών σημαίνεται ως εξής:

  • Ο πρώτος αριθμός είναι το 1/100 της αντοχής θραύσης σε MPa. Ήτοι, για ποιότητα "10.9", η αντοχή θραύσης είναι 10 x 100 = 1000 MPa, όπου 1 MPa = 1000000 Pa και 1 Pa = 1 N / m².
  • Ο δεύτερος αριθμός είναι το 1/10 του κλάσματος της αντοχής διαρροής προς την αντοχή θραύσης. Ήτοι, για ποιότητα "10.9", ο λόγος (αντοχή διαρροής) / (αντοχή θραύσης) είναι 9 x 10 = 90%. Άρα, η αντοχή διαρροής είναι τελικά 1000 MPa x 90% = 900 MPa. 

Με βάση τα παραπάνω, όταν ο δεύτερος αριθμός είναι μεγάλος, π.χ. 9, τότε έχουμε ψαθυρό χάλυβα, ενώ όταν είναι μικρός, πρόκειται για όλκιμο χάλυβα.

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές για τις συνηθέστερες ποιότητες χάλυβα.

 

Ποιότητα Κοχλία

4.6

4.8

5.6

5.8

6.8

8.8

10.9

12.9

14.9

Αντοχή διαρροής (MPa)

240

320

300

400

480

640

900

1080

1260

Αντοχή θραύσης (MPa)

400

400

500

500

600

800

1000

1200

1400

 

Αν θέλετε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας έμπειρος συνεργάτης θα σας ενημερώσει σχετικά.