Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα αυτά αυτό στον νέο μας ιστότοπο! Κάντε κλικ εδώ.

 

Τρυπάνια αέρος HSS σε προσφορά.

 

Τρυπάνια αέρος HSS σε προσφορά

 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
099-14862 0.00 €
099-14863 0.00 €
099-14864 0.00 €
099-14865 0.00 €
099-14866 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 1 mm ΤΕΜ 0.20 €
099-14867 0.00 €
099-14868 0.00 €
099-14869 0.00 €
099-14870 0.00 €
099-14871 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 1.5 mm ΤΕΜ 0.21 €
099-14872 0.00 €
099-14873 0.00 €
099-14874 0.00 €
099-14875 0.00 €
099-14876 0.00 €
099-14877 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 2 mm ΤΕΜ 0.21 €
099-14878 0.00 €
099-14879 0.00 €
099-14880 0.00 €
099-14881 0.00 €
099-14882 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 2.5 mm ΤΕΜ 0.23 €
099-14883 0.00 €
099-14884 0.00 €
099-14885 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 2.75 mm ΤΕΜ 0.24 €
099-14886 0.00 €
099-14887 0.00 €
099-14888 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 3 mm ΤΕΜ 0.24 €
099-14889 0.00 €
099-14890 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 3.25 mm ΤΕΜ 0.28 €
099-14891 0.00 €
099-14892 0.00 €
099-14893 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 3.5 mm ΤΕΜ 0.28 €
099-14894 0.00 €
099-14895 0.00 €
099-14896 0.00 €
099-14897 0.00 €
099-14898 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 4 mm ΤΕΜ 0.30 €
099-16610 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 4.1 mm ΤΕΜ 0.69 €
099-14899 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 4.25 mm ΤΕΜ 0.39 €
099-14900 0.00 €
099-14901 0.00 €
099-14902 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 4.5 mm ΤΕΜ 0.39 €
099-14903 0.00 €
099-14904 0.00 €
099-14905 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 4.75 mm ΤΕΜ 0.66 €
099-14906 0.00 €
099-14907 0.00 €
099-14908 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 5 mm ΤΕΜ 0.47 €
099-14909 0.00 €
099-14910 0.00 €
099-14911 0.00 €
099-14912 0.00 €
099-14913 0.00 €
099-14914 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 5.5 mm ΤΕΜ 0.62 €
099-14915 0.00 €
099-14916 0.00 €
099-14917 0.00 €
099-14918 0.00 €
099-14919 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 6 mm ΤΕΜ 0.68 €
099-14920 0.00 €
099-14921 0.00 €
099-14922 0.00 €
099-14923 0.00 €
099-16611 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 6.4 mm ΤΕΜ 1.22 €
099-14924 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 6.5 mm ΤΕΜ 0.83 €
099-14925 0.00 €
099-14926 0.00 €
099-14927 0.00 €
099-14928 0.00 €
099-14929 0.00 €
099-14930 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 7 mm ΤΕΜ 1.03 €
099-14931 0.00 €
099-14932 0.00 €
099-14933 0.00 €
099-14934 0.00 €
099-14935 0.00 €
099-14936 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 7.5 mm ΤΕΜ 1.13 €
099-14937 0.00 €
099-14938 0.00 €
099-14939 0.00 €
099-14940 0.00 €
099-14941 0.00 €
099-14942 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 8 mm ΤΕΜ 1.32 €
099-14943 0.00 €
099-14944 0.00 €
099-14945 0.00 €
099-14946 0.00 €
099-14947 0.00 €
099-14948 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 8.5 mm ΤΕΜ 1.45 €
099-14949 0.00 €
099-14950 0.00 €
099-14951 0.00 €
099-14952 0.00 €
099-14953 0.00 €
099-14954 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 9 mm ΤΕΜ 1.88 €
099-14955 0.00 €
099-14956 0.00 €
099-14957 0.00 €
099-14958 0.00 €
099-14959 0.00 €
099-14960 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 9.5 mm ΤΕΜ 2.07 €
099-14961 0.00 €
099-14962 0.00 €
099-14963 0.00 €
099-14964 0.00 €
099-14965 0.00 €
099-14966 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 10 mm ΤΕΜ 2.16 €
099-14967 0.00 €
099-14968 0.00 €
099-14969 0.00 €
099-14970 0.00 €
099-14971 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 10.5 mm ΤΕΜ 2.35 €
099-14972 0.00 €
099-14973 0.00 €
099-14974 0.00 €
099-14975 0.00 €
099-14976 0.00 €
099-14977 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 11 mm ΤΕΜ 2.82 €
099-14978 0.00 €
099-14979 0.00 €
099-14980 0.00 €
099-14981 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 11.5 mm ΤΕΜ 3.01 €
099-14982 0.00 €
099-14983 0.00 €
099-14984 0.00 €
099-14985 0.00 €
099-14986 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 12 mm ΤΕΜ 3.38 €
099-14987 0.00 €
099-14988 0.00 €
099-14989 0.00 €
099-14990 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 12.5 mm ΤΕΜ 3.67 €
099-14991 0.00 €
099-14992 0.00 €
099-14993 0.00 €
099-14994 0.00 €
099-14995 0.00 €
099-14996 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 13 mm ΤΕΜ 3.95 €
099-14997 0.00 €
099-14998 0.00 €
099-14999 0.00 €
099-15000 0.00 €
099-15001 0.00 €
099-15002 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 13.5 mm ΤΕΜ 7.11 €
099-15003 0.00 €
099-15004 0.00 €
099-15005 0.00 €
099-15006 0.00 €
099-15007 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 14 mm ΤΕΜ 4.70 €
099-15008 0.00 €
099-15009 0.00 €
099-15010 0.00 €
099-15011 0.00 €
099-15012 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 14.5 mm ΤΕΜ 5.88 €
099-15013 0.00 €
099-15014 0.00 €
099-15015 0.00 €
099-15016 0.00 €
099-15017 0.00 €
099-15018 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 15 mm ΤΕΜ 5.64 €
099-15019 0.00 €
099-15020 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 16 mm ΤΕΜ 6.49 €
099-15021 0.00 €
099-15022 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 17 mm ΤΕΜ 4.88 €
099-15023 0.00 €
099-15024 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 17.5 mm ΤΕΜ 5.26 €
099-15025 0.00 €
099-15026 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 18 mm ΤΕΜ 9.02 €
099-15027 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 18.5 mm ΤΕΜ 6.26 €
099-15028 0.00 €
099-15029 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 19 mm ΤΕΜ 7.00 €
099-15030 0.00 €
099-15031 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 19.5 mm ΤΕΜ 7.26 €
099-15032 0.00 €
099-15033 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS 20 mm ΤΕΜ 11.66 €