Λίμα στρογγυλή Sandvik. Για λιμάρισμα σε οπές, μεγάλους αρμούς και κοίλες επιφάνειες.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-18320 ΛΙΜΑ ΚΥΚΛ 100  SANDVIK 12300420 A=100 B=3.6 ΤΕΜ 6.60 €
010-18321 ΛΙΜΑ ΚΥΚΛ 150  SANDVIK 12300610 A=150 B=6.0 ΤΕΜ 7.00 €
010-18322 ΛΙΜΑ ΚΥΚΛ 150  SANDVIK 12300620 A=150 B=6.0 ΤΕΜ 7.30 €
010-18323 ΛΙΜΑ ΚΥΚΛ 200  SANDVIK 12300810 A=200 B=8.0 ΤΕΜ 8.30 €
010-18324 ΛΙΜΑ ΚΥΚΛ 200  SANDVIK 12300820 A=200 B=8.0 ΤΕΜ 8.80 €
010-18325 ΛΙΜΑ ΚΥΚΛ 250  SANDVIK 12301010 A=250 B=10.0 ΤΕΜ 10.00 €
010-18326 ΛΙΜΑ ΚΥΚΛ 250  SANDVIK 12301020 A=250 B=10.0 ΤΕΜ 11.20 €
010-18327 ΛΙΜΑ ΚΥΚΛ 250  SANDVIK 12301030 A=250 B=10.0 ΤΕΜ 12.00 €