Ζουμπάς μακρύλαιμος DIN 6450 Benman

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-71150 ΖΟΥΜΠΑΣ BENMAN ΜΑΚΡΥΛ Νο.2 DIN 6450 4130 ΤΕΜ 3.40 €
010-71151 ΖΟΥΜΠΑΣ BENMAN ΜΑΚΡΥΛ Νο.3 DIN 6450 4130 ΤΕΜ 3.40 €
010-71152 ΖΟΥΜΠΑΣ BENMAN ΜΑΚΡΥΛ Νο.4 DIN 6450 4130 ΤΕΜ 3.40 €
010-71153 ΖΟΥΜΠΑΣ BENMAN ΜΑΚΡΥΛ Νο.5 DIN 6450 4130 ΤΕΜ 3.40 €
010-71154 ΖΟΥΜΠΑΣ BENMAN ΜΑΚΡΥΛ Νο.6 DIN 6450 4130 ΤΕΜ 3.40 €
010-71155 ΖΟΥΜΠΑΣ BENMAN ΜΑΚΡΥΛ Νο.7 DIN 6450 4130 ΤΕΜ 3.60 €