Λουκέτo FUBANG ορειχάλκινο βαρύς τύπος.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-14265 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΒΑΡΥ 20 ΤΕΜ 0.00 €
010-14266 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΒΑΡΥ 25 ΤΕΜ 0.00 €
010-14267 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΒΑΡΥ 32 ΤΕΜ 0.00 €
010-14269 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΒΑΡΥ 38 ΤΕΜ 0.00 €
010-14271 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΒΑΡΥ 50 ΤΕΜ 0.00 €
010-14272 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΒΑΡΥ 63 ΤΕΜ 10.70 €
010-14273 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΒΑΡΥ 75 ΤΕΜ 0.00 €