Κύλινδρος υπερασφαλείας με 3 κλειδιά HUGO LOCKS GR2S χρυσός. Επίπεδο ασφαλείας 2, επίπεδο αντοχής 6. Σύμφωνο με τις προδιαγραφές UNI EN 1303. Αντοχή έως 100.000 χρήσεις. 5 ορειχάλκινα πειράκια. 2 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα. Με 3 κλειδιά.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-60000 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 54MM(27-27), ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 6.70 €
010-60001 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 60MM(27-33), ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 7.00 €
010-60002 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 60MM(30-30), ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 7.00 €
010-60003 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 70MM(27-43), ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 8.00 €
010-60004 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 70MM(30-40), ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 8.00 €
010-60005 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 70MM(35-35), ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 8.00 €
010-60006 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 75MM(30-45), ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 8.40 €
010-60007 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 80MM(30-50), ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 8.80 €
010-60008 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 80MM(35-45), ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 8.80 €
010-60009 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 80MM(40-40), ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 8.80 €
010-60010 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO GR2S, 3 ΚΛΕΙΔΙΑ, 90MM(40-50), ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 9.50 €