Κύλινδρος LOGO 8010 νίκελ. Με 3 κλειδιά.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-27028 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 54 (27-27) O8010 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 11.60 €
010-27029 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 60 (27-33) O8010 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 11.60 €
010-27030 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 70 (27-43) O8010 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 12.80 €
010-27031 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 70 (35-35) O8010 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 12.80 €
010-27032 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 75 (30-45) O8010 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 14.60 €
010-27033 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 80 (30-50) O8010 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 14.90 €
010-27034 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 80 (35-45) O8010 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 14.90 €
010-27035 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ LOGO 80 (40-40) O8010 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 14.90 €