Κύλινδρος CISA υπερασφαλείας SP 08815-06. Χρυσός με 5 κλειδιά. Επίπεδο ασφαλείας 3,5/5 ΕΝ 1303.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-18388 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SP 62(28-34) ΜΕ 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA 8815 ΧΡΥΣΟΣ ΤΕΜ 53.60 €