Κύλινδρος CISA ASTRAL OA310 υπερασφαλείας χρυσός. Γυαλισμένος, χρυσός, με 5 κλειδιά. Επίπεδο ασφαλείας 3,7/5 ΕΝ 1303.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-18389 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 60(28-32) ΧΡ. 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA A310 ΤΕΜ 34.60 €
010-18390 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 70(28-42) ΧΡ. 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA A310 ΤΕΜ 43.80 €
010-18516 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 80(30-50) ΧΡ. 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA A310 ΤΕΜ 47.40 €
010-18517 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 80(35-45) ΧΡ. 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA A310 ΤΕΜ 47.40 €
010-18518 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 75(30-45) ΧΡ. 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA A310 ΤΕΜ 46.10 €
010-25025 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 80(40-40) ΧΡ. 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA A310 ΤΕΜ 47.40 €
010-31229 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 90(40-50) ΧΡ. 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA A310 ΤΕΜ 51.90 €