Κύλινδρος CISA ASTRAL OA310 υπερασφαλείας νίκελ. Γυαλισμένος, νίκελ, με 5 κλειδιά. Επίπεδο ασφαλείας 3,7/5 ΕΝ 1303.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-18514 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 60(28-32) ΝΙΚΕΛ 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Α310 ΤΕΜ 39.00 €
010-18515 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 70(28-42) ΝΙΚΕΛ 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Α310 ΤΕΜ 45.20 €
010-31116 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 75(30-45) ΝΙΚΕΛ 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Α310 ΤΕΜ 45.30 €
010-31117 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 80(30-50) ΝΙΚΕΛ 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Α310 ΤΕΜ 47.50 €
010-31118 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 80(35-45) ΝΙΚΕΛ 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Α310 ΤΕΜ 47.50 €
010-31119 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 80(40-40) ΝΙΚΕΛ 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Α310 ΤΕΜ 47.50 €
010-31230 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASTRAL 90(40-50) ΝΙΚΕΛ 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Α310 ΤΕΜ 51.90 €