Κύλινδρος CISA OG300 νίκελ. Με 3 κλειδιά. Επίπεδο ασφαλείας 3,5/5 EN 1303.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-27019 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 54 (27-27) OG300 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 13.60 €
010-27020 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 60 (27-33) OG300 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 13.80 €
010-18394 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 70 (27-43) OG300  ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 17.30 €
010-27021 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 70 (30-40) OG300 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 17.30 €
010-27022 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 70 (35-35) OG300 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 17.30 €
010-27023 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 75 (30-45) OG300 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 16.90 €
010-27024 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 80 (30-50) OG300 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 18.50 €
010-27025 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 80 (35-45) OG300 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 18.50 €
010-27026 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 80 (40-40) OG300 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 18.50 €
010-27027 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CISA 90 (40-50) OG300 ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 23.50 €