Κύλινδρος υπερασφαλείας με 5 κλειδιά HUGO LOCKS GR4S νίκελ. Επίπεδο ασφαλείας 4, επίπεδο αντοχής 6. Σύμφωνο με τις προδιαγραφές UNI EN 1303. Αντοχή έως 100.000 χρήσεις. 11 ορειχάλκινα πειράκια. 9 ατσαλένια πειράκια που εμποδίζουν το τρύπημα. Σχεδιασμός για αντοχή σε χτύπημα από σφυρί. Με 5 κλειδιά.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-60065 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 60 (28-32), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 25.60 €
010-60066 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 60 (30-30), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 25.60 €
010-60067 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 70 (28-42), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 28.80 €
010-60068 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 70 (30-40), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 28.80 €
010-60069 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 70 (35-35), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 28.80 €
010-60070 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 75 (30-45), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 30.40 €
010-60071 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 80 (30-50), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 32.00 €
010-60072 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 80 (35-45), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 32.00 €
010-60073 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 80 (40-40), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 32.00 €
010-60074 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ HUGO ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GR4S, 90 (40-50), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, ΝΙΚΕΛ ΤΕΜ 35.20 €