Κλειδαριά HUGO LOCKS για πόρτα αλουμινίου-σίδηρου στενή.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-60048 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ HUGO ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΕΝΗ 20 ΤΕΜ 7.00 €
010-60049 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ HUGO ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΕΝΗ 25 ΤΕΜ 7.60 €
010-60050 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ HUGO ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΕΝΗ 30 ΤΕΜ 7.80 €
010-60051 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ HUGO ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΕΝΗ 35 ΤΕΜ 8.00 €