Λίπασμα Τζεμ - Ληφ κόκκινο 1kg. Οικολογικό λίπασμα. Περιέχει όλα τα αναγκαία συστατικά για την υγεία και ανάπτυξη των φυτών.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-00100 ΤΖΕΜ ΛΗΦ ΚΟΚΚΙΝΟ 1 KG ΤΕΜ 4.00 €