Βιδοθηλιές ευρωπαϊκού τύπου γαλβανιζέ.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-25655 ΒΙΔΟΘΗΛΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 16x30mm (πακέτο 100 τεμ.) ΠΑΚ 2.00 €
010-28401 ΒΙΔΟΘΗΛΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 19x70mm (πακέτο 100 τεμ.) ΠΑΚ 5.30 €
010-28402 ΒΙΔΟΘΗΛΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 20x80mm (πακέτο 100 τεμ.) ΠΑΚ 7.50 €
010-28403 ΒΙΔΟΘΗΛΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 21x100mm (πακέτο 100 τεμ.) ΠΑΚ 11.60 €
010-25659 ΒΙΔΟΘΗΛΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 22x120mm (πακέτο 100 τεμ.) ΠΑΚ 17.60 €
010-25660 ΒΙΔΟΘΗΛΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 23x140mm (πακέτο 100 τεμ.) ΠΑΚ 29.00 €