Σφιγκτήρας (κολιές) MIKALOR SUPER W1.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-10023 MIKALOR SUPER W1 17-19 50TEM ΠΑΚ 35.20 €
010-10024 MIKALOR SUPER W1 20-22 50TEM ΠΑΚ 35.70 €
010-10027 MIKALOR SUPER W1 23-25 50TEM ΠΑΚ 36.20 €
010-10028 MIKALOR SUPER W1 26-28 50TEM ΠΑΚ 37.00 €
010-10029 MIKALOR SUPER W1 29-31 50TEM ΠΑΚ 39.70 €
010-10031 MIKALOR SUPER W1 32-35 50TEM ΠΑΚ 43.20 €
010-10032 MIKALOR SUPER W1 36-39 50TEM ΠΑΚ 43.70 €
010-10033 MIKALOR SUPER W1 40-43 50TEM ΠΑΚ 46.80 €
010-10034 MIKALOR SUPER W1 44-47 50TEM ΠΑΚ 54.60 €
010-10035 MIKALOR SUPER W1 48-51 50TEM ΠΑΚ 56.70 €
010-10036 MIKALOR SUPER W1 52-55 25TEM ΠΑΚ 29.60 €
010-10037 MIKALOR SUPER W1 56-59 25TEM ΠΑΚ 29.90 €
010-10038 MIKALOR SUPER W1 60-63 25TEM ΠΑΚ 30.80 €
010-10039 MIKALOR SUPER W1 64-67 25TEM ΠΑΚ 32.30 €
010-10040 MIKALOR SUPER W1 68-73 25TEM ΠΑΚ 40.50 €
010-10041 MIKALOR SUPER W1 74-79 25TEM ΠΑΚ 41.30 €
010-10042 MIKALOR SUPER W1 80-85 25TEM ΠΑΚ 43.00 €
010-10043 MIKALOR SUPER W1 86-91 25TEM ΠΑΚ 44.40 €
010-10044 MIKALOR SUPER W1 92-97 25TEM ΠΑΚ 45.50 €
010-10046 MIKALOR SUPER W1 98-103 25TEM ΠΑΚ 48.70 €