Σφιγκτήρας (κολιές) MIKALOR ASFA S W1 (12mm). Για γενική χρήση αλλά και για καλλιέργειες.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-10167 MIKALOR ASFA-S 12mm W1 032-050 50TEM ΠΑΚ 25.00 €
010-10168 MIKALOR ASFA-S 12mm W1 040-060 50TEM ΠΑΚ 27.80 €
010-10169 MIKALOR ASFA-S 12mm W1 050-070 50TEM ΠΑΚ 29.10 €
010-10170 MIKALOR ASFA-S 12mm W1 060-080 50TEM ΠΑΚ 35.10 €
010-10171 MIKALOR ASFA-S 12mm W1 070-090 50TEM ΠΑΚ 37.70 €
010-10172 MIKALOR ASFA-S 12mm W1 080-100 25TEM ΠΑΚ 21.00 €
010-10173 MIKALOR ASFA-S 12mm W1 090-110 25TEM ΠΑΚ 22.20 €
010-10174 MIKALOR ASFA-S 12mm W1 100-120 25TEM ΠΑΚ 23.40 €
010-10175 MIKALOR ASFA-S 12mm W1 110-130 25TEM ΠΑΚ 24.20 €
010-10180 MIKALOR ASFA-S 12mm W1 120-140 25TEM ΠΑΚ 25.40 €
010-10197 MIKALOR ASFA-S 12mm W1 130-150 25TEM ΠΑΚ 26.70 €
010-10215 MIKALOR ASFA-S 12mm W1 140-160 25TEM ΠΑΚ 27.30 €