Βίντζι (βίντσι, εργάτης) Taiwan.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-22818 ΒΙΝΤΖΙ 850LB = 363Kg ΤΕΜ 29.40 €
010-22819 ΒΙΝΤΖΙ 1000LB = 454Kg ΤΕΜ 31.60 €
010-22820 ΒΙΝΤΖΙ 1200LB = 544Kg ΤΕΜ 33.00 €
010-22821 ΒΙΝΤΖΙ 1400LB = 635Kg ΤΕΜ 36.00 €
010-22822 ΒΙΝΤΖΙ 2000LB = 907Kg ΤΕΜ 58.00 €
010-22823 ΒΙΝΤΖΙ 2500LB = 1134Kg ΤΕΜ 76.00 €