Βούρτσα νάυλον καμπάνα με αξονάκι Benman.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-74324 ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΑΥΛΟΝ BENMAN ΚΑΜΠ.ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ  Φ50 (497.25) ΤΕΜ 7.10 €
010-74325 ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΑΥΛΟΝ BENMAN ΚΑΜΠ.ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ  Φ70 (497.35) ΤΕΜ 8.90 €