Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα αυτά αυτό στον νέο μας ιστότοπο! Κάντε κλικ εδώ.

 

Τρυπάνι SDS Max Turbo 4S Benman. +30% μεγαλύτερη αντοχή. +30% πιο γρήγορη διέλαση.

 

Τρυπάνι SDS Max Turbo 4S Benman

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-74800 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 2κοπο 12 x 0340 ΤΕΜ 21.00 €
010-74801 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 2κοπο 12 x 0550 ΤΕΜ 28.00 €
010-74802 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 2κοπο 14 x 0340 ΤΕΜ 22.00 €
010-74803 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 2κοπο 14 x 0550 ΤΕΜ 29.00 €
010-74804 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 16 x 0340 ΤΕΜ 36.00 €
010-74805 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 16 x 0540 ΤΕΜ 45.00 €
010-74806 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 16 x 0940 ΤΕΜ 64.00 €
010-74807 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 18 x 0340 ΤΕΜ 39.00 €
010-74808 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 18 x 0540 ΤΕΜ 46.00 €
010-74809 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 18 x 0920 ΤΕΜ 66.00 €
010-74810 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 20 x 0520 ΤΕΜ 45.00 €
010-74811 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 20 x 0920 ΤΕΜ 66.00 €
010-74812 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 22 x 0520 ΤΕΜ 50.00 €
010-74813 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 22 x 0920 ΤΕΜ 69.00 €
010-74814 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 24 x 0520 ΤΕΜ 55.00 €
010-74815 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 25 x 0520 ΤΕΜ 55.00 €
010-74816 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 25 x 0920 ΤΕΜ 79.00 €
010-74817 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 26 x 0520 ΤΕΜ 59.00 €
010-74818 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 28 x 0570 ΤΕΜ 66.00 €
010-74819 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 28 x 0920 ΤΕΜ 89.00 €
010-74820 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 30 x 0570 ΤΕΜ 71.00 €
010-74821 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 32 x 0570 ΤΕΜ 80.00 €
010-74822 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 32 x 0920 ΤΕΜ 117.00 €
010-74823 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 35 x 0570 ΤΕΜ 89.00 €
010-74825 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 37 x 0570 ΤΕΜ 123.00 €
010-74826 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 38 x 0570 ΤΕΜ 115.00 €
010-74827 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 40 x 0570 ΤΕΜ 117.00 €
010-74828 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 40 x 0920 ΤΕΜ 150.00 €
010-74829 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 45 x 0570 ΤΕΜ 196.00 €
010-74830 ΤΡΥΠΑΝΙ BENMAN SDS MAX 4κοπο 52 x 0570 ΤΕΜ 202.00 €