Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα αυτά αυτό στον νέο μας ιστότοπο! Κάντε κλικ εδώ.

 

Τρυπάνι αέρος εξ' αφαιρέσεως DIN 338 Benman. 25% πιο γρήγορη διέλαση. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ταχυχάλυβα, που τους εξασφαλίζει διπλάσιο χρόνο αντοχής από τα συνηθισμένα τρυπάνια. Ενδείκνυται για σταθερά εργαλεία.

 

Τρυπάνι αέρος εξ' αφαιρέσεως DIN 338 Benman

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-74151 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 1 ΤΕΜ 0.40 €
010-74152 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 1.5 ΤΕΜ 0.40 €
010-74153 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 2 ΤΕΜ 0.40 €
010-74154 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 2.5 ΤΕΜ 0.40 €
010-74155 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 3 ΤΕΜ 0.50 €
010-74156 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 3.25 ΤΕΜ 0.54 €
010-74157 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 3.5 ΤΕΜ 0.56 €
010-74158 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 4 ΤΕΜ 0.62 €
010-74159 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 4.25 ΤΕΜ 0.80 €
010-74160 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 4.5 ΤΕΜ 0.80 €
010-74161 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 5 ΤΕΜ 0.90 €
010-74162 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 5.5 ΤΕΜ 1.20 €
010-74163 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 6 ΤΕΜ 1.30 €
010-74164 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 6.5 ΤΕΜ 1.60 €
010-74165 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 7 ΤΕΜ 1.90 €
010-74166 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 7.5 ΤΕΜ 2.10 €
010-74167 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 8 ΤΕΜ 2.60 €
010-74168 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 8.5 ΤΕΜ 2.90 €
010-74169 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 9 ΤΕΜ 3.40 €
010-74170 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 9.5 ΤΕΜ 3.60 €
010-74171 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 10 ΤΕΜ 4.10 €
010-74172 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 10.5 ΤΕΜ 4.70 €
010-74173 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 11 ΤΕΜ 5.20 €
010-74174 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 11.5 ΤΕΜ 6.10 €
010-74175 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 12 ΤΕΜ 6.70 €
010-74176 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 12.5 ΤΕΜ 7.50 €
010-74177 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 13 ΤΕΜ 8.00 €
010-74178 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 14 ΤΕΜ 9.00 €
010-74179 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 15 ΤΕΜ 10.50 €
010-74180 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 16 ΤΕΜ 12.50 €
010-74181 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 17 ΤΕΜ 14.00 €
010-74182 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 18 ΤΕΜ 16.00 €
010-74183 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 19 ΤΕΜ 19.00 €
010-74184 ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΕΞ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ BENMAN 20 ΤΕΜ 20.00 €