Ράσπα ημικυκλικής διατομής Sandvik. Για εργασίες σε ξύλο, κόντρα πλακέ, πλάκες τοίχου, πλαστικά και άλλα μαλακά υλικά.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-18336 ΡΑΣΠΑ ΗΜΙΚ 200 SANDVIK 63420820 A=200 B=20 C=6.5 ΤΕΜ 17.00 €
010-18337 ΡΑΣΠΑ ΗΜΙΚ 250 SANDVIK 63421020 A=250 B=24 C=8.0 ΤΕΜ 17.50 €