Μανέλες κολλητό βίντι ISO 9.

 

 

Περιγραφή Τιμή (€/τεμ)
08 x 08 7.40
10 x 10 7.58
12 x 12 7.68
16 x 16 9.08
20 x 20 13.13
25 x 25 21.05
32 x 32 37.18