Μανέλες κολλητό βίντι ISO 2.

 

 

Περιγραφή Τιμή (€/τεμ)
08 x 08 6.75
10 x 10 5.30
12 x 12 5.75
16 x 16 7.18
20 x 20 10.30
25 x 25 14.90
32 x 32 25.60
40 x 40 48.60
50 x 50 85.70