Μανέλες κολλητό βίντι ISO 13.

 

 

Περιγραφή Τιμή (€/τεμ)
10 x 10 11.90
12 x 12 12.65
16 x 16 15.03
20 x 20 17.78
25 x 25 25.88
32 x 32 42.63