Μανέλες κολλητό βίντι ISO 11.

 

 

Περιγραφή Τιμή (€/τεμ)
10 x 10 9.90
12 x 12 10.48
16 x 16 12.85
20 x 20 17.58
25 x 25 25.88
32 x 32 42.35