Λίμα τετράγωνη Κίνας.

 

Λίμα τετράγωνη Κίνας

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
099-12856 ΛΙΜΕΣ Β' ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 4" ΤΕΜ 2.46 €
099-12857 ΛΙΜΕΣ Β' ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 6" ΤΕΜ 2.24 €
099-12858 ΛΙΜΕΣ Β' ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 8" ΤΕΜ 1.92 €
099-12859 ΛΙΜΕΣ Β' ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 10" ΤΕΜ 1.92 €
099-12860 ΛΙΜΕΣ Β' ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 12" ΤΕΜ 2.12 €