Λίμα ημιστρόγγυλη Sandvik. Για λιμάρισμα κοίλων και επίπεδων επιφανειών και μεγάλων οπών. Κατάλληλη για απογρέζωμα.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-18311 ΛΙΜΑ ΗΜΙΚ 100  SANDVIK 12100420 A=100 B=10 C=3 ΤΕΜ 7.90 €
010-18312 ΛΙΜΑ ΗΜΙΚ 150  SANDVIK 12100610 A=150 B=16 C=4.7 ΤΕΜ 8.10 €
010-18313 ΛΙΜΑ ΗΜΙΚ 150  SANDVIK 12100620 A=150 B=16 C=4.7 ΤΕΜ 8.30 €
010-18314 ΛΙΜΑ ΗΜΙΚ 200  SANDVIK 12100810 A=200 B=20.5 C=6 ΤΕΜ 10.10 €
010-18315 ΛΙΜΑ ΗΜΙΚ 200  SANDVIK 12100820 A=200 B=20.5 C=6 ΤΕΜ 10.20 €
010-18316 ΛΙΜΑ ΗΜΙΚ 200  SANDVIK 12100830 A=200 B=20.5 C=6 ΤΕΜ 10.30 €
010-18317 ΛΙΜΑ ΗΜΙΚ 250  SANDVIK 12101010 A=250 B=26.5 C=7.5 ΤΕΜ 11.70 €
010-18318 ΛΙΜΑ ΗΜΙΚ 250  SANDVIK 12101020 A=250 B=26.5 C=7.5 ΤΕΜ 12.30 €
010-18319 ΛΙΜΑ ΗΜΙΚ 300  SANDVIK 12101210 A=300 B=31 C=9 ΤΕΜ 17.50 €