Λάμα σιδηροπρίονου bimetal Sandvik.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-15573 ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡ.SANDVIK BIMETAL ΜΟΝΗ 18 ΤΕΜ 1.58 €
010-15574 ΛΑΜΑ ΣΙΔΗΡ.SANDVIK BIMETAL ΜΟΝΗ 24 ΤΕΜ 1.58 €