Κολαούζα Volkel (Voelkel) μετρικά:

 

Κολαούζα Volkel (Voelkel) μετρικά

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-10600 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 3 ΣΕΤ 7.20 €
016-10601 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 4 ΣΕΤ 7.18 €
016-10602 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 5 ΣΕΤ 7.80 €
016-10603 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 6 ΣΕΤ 7.80 €
016-10604 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 75 ΣΕΤ 11.45 €
016-10605 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 7 ΣΕΤ 12.80 €
016-10606 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 8 ΣΕΤ 9.98 €
016-10607 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 75 ΣΕΤ 11.45 €
016-10608 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 100 ΣΕΤ 11.45 €
016-10609 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 9 ΣΕΤ 16.20 €
016-10610 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 10 ΣΕΤ 13.42 €
016-10611 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 75 ΣΕΤ 12.70 €
016-10612 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 100 ΣΕΤ 11.45 €
016-10613 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 125 ΣΕΤ 12.70 €
016-10614 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 12 ΣΕΤ 17.48 €
016-10615 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 100 ΣΕΤ 16.45 €
016-10616 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 125 ΣΕΤ 16.45 €
016-10617 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 150 ΣΕΤ 15.20 €
016-10618 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 14 ΣΕΤ 18.40 €
016-10619 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 100 ΣΕΤ 25.20 €
016-10620 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 125 ΣΕΤ 19.15 €
016-10621 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 150 ΣΕΤ 16.45 €
016-10622 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 16 ΣΕΤ 22.45 €
016-10623 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 100 ΣΕΤ 28.10 €
016-10624 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 150 ΣΕΤ 20.20 €
016-10625 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 18 ΣΕΤ 29.65 €
016-10626 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 100 ΣΕΤ 30.40 €
016-10627 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 150 ΣΕΤ 22.90 €
016-10628 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 200 ΣΕΤ 30.40 €
016-10629 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 20 ΣΕΤ 33.40 €
016-10630 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 150 ΣΕΤ 28.10 €
016-10631 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 200 ΣΕΤ 38.10 €
016-10632 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 22 ΣΕΤ 41.50 €
016-10633 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 150 ΣΕΤ 39.50 €
016-10634 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 200 ΣΕΤ 39.50 €
016-10635 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 24 ΣΕΤ 48.70 €
016-10636 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 150 ΣΕΤ 40.10 €
016-10637 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 200 ΣΕΤ 53.00 €
016-10638 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 27 ΣΕΤ 79.55 €
016-10639 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 150 ΣΕΤ 78.00 €
016-10640 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 200 ΣΕΤ 91.50 €
016-10641 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 30 ΣΕΤ 103.60 €
016-10642 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 150 ΣΕΤ 108.20 €
016-10643 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 200 ΣΕΤ 108.20 €
016-10644 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 250 ΣΕΤ 108.20 €
016-10645 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 33 ΣΕΤ 137.30 €
016-10646 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 150 ΣΕΤ 108.20 €
016-10647 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 200 ΣΕΤ 131.00 €
016-10648 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 36 ΣΕΤ 165.40 €
016-10649 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 39 ΣΕΤ 213.70 €
016-10650 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 42 ΣΕΤ 241.80 €
016-10651 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 42 x 300 ΣΕΤ 178.90 €
016-10652 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 48 ΣΕΤ 414.95 €
016-10653 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 52 ΣΕΤ 414.95 €
016-10654 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 52 x 200 ΣΕΤ 316.20 €
016-10655 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 52 x 300 ΣΕΤ 316.20 €
016-10656 ΚΟΛΑΟΥΖΑ VOLKEL (VOELKEL) ΜΕΤΡΙΚΑ 68 ΣΕΤ 603.20 €