Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190000 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 2 x 0.4 ΣΕΤ 7.80 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 2.5 x 0.45 ΣΕΤ 7.60 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 2.6 x 0.45 ΣΕΤ 7.40 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 3 x 0.5 ΣΕΤ 5.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 3.5 x 0.6 ΣΕΤ 5.60 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 4 x 0.5 ΣΕΤ 6.60 €
030-190006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 4 x 0.7 ΣΕΤ 5.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 5 x 0.5 ΣΕΤ 7.70 €
030-190008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 5 x 0.8 ΣΕΤ 5.80 €
030-190009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 5 x 1 ΣΕΤ 7.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 0.75 ΣΕΤ 7.40 €
030-190011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 1 ΣΕΤ 5.80 €
030-190012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 1.25 ΣΕΤ 10.50 €
030-190013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 1.5 ΣΕΤ 10.40 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 7 x 0.75 ΣΕΤ 9.50 €
030-190015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 7 x 1 ΣΕΤ 7.80 €
030-190016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 7 x 1.25 ΣΕΤ 12.40 €
030-190017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 7 x 1.5 ΣΕΤ 1.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 0.75 ΣΕΤ 12.00 €
030-190019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 1 ΣΕΤ 9.50 €
030-190020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 1.25 ΣΕΤ 8.10 €
030-190021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 1.5 ΣΕΤ 11.10 €
030-190022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 1.75 ΣΕΤ 12.40 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 9 x 1 ΣΕΤ 11.60 €
030-190024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 9 x 1.25 ΣΕΤ 9.70 €
030-190025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 9 x 1.5 ΣΕΤ 13.80 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 1 ΣΕΤ 12.30 €
030-190027 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 1.25 ΣΕΤ 10.80 €
030-190028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 1.5 ΣΕΤ 10.30 €
030-190029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 1.75 ΣΕΤ 15.40 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190030 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 11 x 1 ΣΕΤ 14.30 €
030-190031 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 11 x 1.25 ΣΕΤ 11.60 €
030-190032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 11 x 1.5 ΣΕΤ 11.20 €
030-190033 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 11 x 1.75 ΣΕΤ 8.90 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190034 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 1 ΣΕΤ 18.70 €
030-190035 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 1.25 ΣΕΤ 16.20 €
030-190036 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 1.5 ΣΕΤ 13.10 €
030-190037 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 1.75 ΣΕΤ 12.90 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190038 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 1 ΣΕΤ 22.20 €
030-190039 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 1.25 ΣΕΤ 19.10 €
030-190040 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 1.5 ΣΕΤ 15.70 €
030-190041 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 1.75 ΣΕΤ 19.70 €
030-190042 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 2 ΣΕΤ 16.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190043 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 1 ΣΕΤ 27.80 €
030-190044 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 1.25 ΣΕΤ 22.30 €
030-190045 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 1.5 ΣΕΤ 18.30 €
030-190046 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 1.75 ΣΕΤ 23.20 €
030-190047 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 2 ΣΕΤ 18.30 €
030-190048 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 2.5 ΣΕΤ 23.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190049 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 1 ΣΕΤ 32.60 €
030-190050 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 1.25 ΣΕΤ 19.10 €
030-190051 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 1.5 ΣΕΤ 22.70 €
030-190052 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 2 ΣΕΤ 22.70 €
030-190053 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 2.5 ΣΕΤ 23.10 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190054 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 19 x 1.5 ΣΕΤ 27.10 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190055 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 1 ΣΕΤ 42.40 €
030-190056 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 1.5 ΣΕΤ 29.60 €
030-190057 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 1.75 ΣΕΤ 35.50 €
030-190058 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 2 ΣΕΤ 29.60 €
030-190059 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 2.5 ΣΕΤ 29.60 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190060 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 1 ΣΕΤ 55.20 €
030-190061 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 1.5 ΣΕΤ 36.10 €
030-190062 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 2 ΣΕΤ 34.20 €
030-190063 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 2.5 ΣΕΤ 33.60 €
030-190064 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 3 ΣΕΤ 32.60 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190065 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 1.5 ΣΕΤ 42.10 €
030-190066 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 2 ΣΕΤ 39.90 €
030-190067 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 2.5 ΣΕΤ 35.00 €
030-190068 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 3 ΣΕΤ 39.90 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190069 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 26 x 1.5 ΣΕΤ 62.00 €
030-190070 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 26 x 3 ΣΕΤ 42.70 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190071 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 1.5 ΣΕΤ 93.50 €
030-190072 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 2 ΣΕΤ 89.10 €
030-190073 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 3 ΣΕΤ 97.10 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190074 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 28 x 1.5 ΣΕΤ 94.60 €
030-190075 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 28 x 2 ΣΕΤ 69.10 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190076 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 1.5 ΣΕΤ 107.80 €
030-190077 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 2 ΣΕΤ 119.30 €
030-190078 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 2.5 ΣΕΤ 59.50 €
030-190079 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 3 ΣΕΤ 123.20 €
030-190080 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 3.5 ΣΕΤ 123.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190081 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 32 x 1.5 ΣΕΤ 131.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190082 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 1.5 ΣΕΤ 71.50 €
030-190083 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 2 ΣΕΤ 69.80 €
030-190084 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 3.5 ΣΕΤ 130.70 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190085 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 34 x 1.5 ΣΕΤ 142.30 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190086 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 1.5 ΣΕΤ 88.90 €
030-190087 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 2 ΣΕΤ 158.00 €
030-190088 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 3 ΣΕΤ 149.70 €
030-190089 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 3.5 ΣΕΤ 140.50 €
030-190090 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 4 ΣΕΤ 158.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190091 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 38 x 1.5 ΣΕΤ 158.80 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190092 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 39 x 1.5 ΣΕΤ 141.90 €
030-190093 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 39 x 2 ΣΕΤ 157.40 €
030-190094 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 39 x 3 ΣΕΤ 162.70 €
030-190095 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 39 x 4 ΣΕΤ 252.30 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190096 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 40 x 1.5 ΣΕΤ 193.60 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190097 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 42 x 1.5 ΣΕΤ 219.90 €
030-190098 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 42 x 3 ΣΕΤ 191.80 €
030-190099 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 42 x 4.5 ΣΕΤ 351.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190100 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 45 x 1.5 ΣΕΤ 374.80 €
030-190101 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 45 x 3 ΣΕΤ 381.80 €
030-190102 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 45 x 4.5 ΣΕΤ 218.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190103 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 48 x 1.5 ΣΕΤ 277.60 €
030-190104 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 48 x 3 ΣΕΤ 398.30 €
030-190105 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 48 x 5 ΣΕΤ 508.70 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190106 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 52 x 5 ΣΕΤ 669.60 €