Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190000 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 2 x 0.4 ΣΕΤ 11.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190001 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 2.5 x 0.45 ΣΕΤ 12.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190002 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 2.6 x 0.45 ΣΕΤ 11.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190003 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 3 x 0.5 ΣΕΤ 8.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190004 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 3.5 x 0.6 ΣΕΤ 9.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190005 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 4 x 0.5 ΣΕΤ 12.00 €
030-190006 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 4 x 0.7 ΣΕΤ 8.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190007 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 5 x 0.5 ΣΕΤ 12.50 €
030-190008 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 5 x 0.8 ΣΕΤ 8.00 €
030-190009 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 5 x 1 ΣΕΤ 13.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190010 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 0.75 ΣΕΤ 12.00 €
030-190011 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 1 ΣΕΤ 8.50 €
030-190012 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 1.25 ΣΕΤ 17.00 €
030-190013 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 6 x 1.5 ΣΕΤ 17.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190014 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 7 x 0.75 ΣΕΤ 17.00 €
030-190015 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 7 x 1 ΣΕΤ 12.00 €
030-190016 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 7 x 1.25 ΣΕΤ 21.00 €
030-190017 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 7 x 1.5 ΣΕΤ 15.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190018 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 0.75 ΣΕΤ 18.40 €
030-190019 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 1 ΣΕΤ 15.00 €
030-190020 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 1.25 ΣΕΤ 11.00 €
030-190021 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 1.5 ΣΕΤ 16.50 €
030-190022 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 8 x 1.75 ΣΕΤ 21.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190023 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 9 x 1 ΣΕΤ 18.50 €
030-190024 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 9 x 1.25 ΣΕΤ 17.00 €
030-190025 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 9 x 1.5 ΣΕΤ 25.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190026 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 1 ΣΕΤ 17.50 €
030-190027 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 1.25 ΣΕΤ 15.00 €
030-190028 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 1.5 ΣΕΤ 15.00 €
030-190029 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 10 x 1.75 ΣΕΤ 25.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190030 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 11 x 1 ΣΕΤ 23.00 €
030-190031 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 11 x 1.25 ΣΕΤ 22.00 €
030-190032 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 11 x 1.5 ΣΕΤ 22.00 €
030-190033 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 11 x 1.75 ΣΕΤ 22.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190034 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 1 ΣΕΤ 30.00 €
030-190035 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 1.25 ΣΕΤ 21.00 €
030-190036 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 1.5 ΣΕΤ 18.50 €
030-190037 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 12 x 1.75 ΣΕΤ 18.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190038 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 1 ΣΕΤ 33.00 €
030-190039 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 1.25 ΣΕΤ 30.50 €
030-190040 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 1.5 ΣΕΤ 22.50 €
030-190041 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 1.75 ΣΕΤ 30.00 €
030-190042 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 14 x 2 ΣΕΤ 23.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190043 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 1 ΣΕΤ 41.50 €
030-190044 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 1.25 ΣΕΤ 45.00 €
030-190045 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 1.5 ΣΕΤ 27.00 €
030-190046 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 1.75 ΣΕΤ 38.00 €
030-190047 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 2 ΣΕΤ 27.00 €
030-190048 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 16 x 2.5 ΣΕΤ 41.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190049 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 1 ΣΕΤ 59.00 €
030-190050 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 1.25 ΣΕΤ 36.00 €
030-190051 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 1.5 ΣΕΤ 33.50 €
030-190052 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 2 ΣΕΤ 39.00 €
030-190053 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 18 x 2.5 ΣΕΤ 37.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190054 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 19 x 1.5 ΣΕΤ 45.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190055 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 1 ΣΕΤ 77.00 €
030-190056 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 1.5 ΣΕΤ 49.00 €
030-190057 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 1.75 ΣΕΤ 46.00 €
030-190058 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 2 ΣΕΤ 46.00 €
030-190059 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 20 x 2.5 ΣΕΤ 49.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190060 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 1 ΣΕΤ 90.00 €
030-190061 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 1.5 ΣΕΤ 54.00 €
030-190062 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 2 ΣΕΤ 55.00 €
030-190063 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 2.5 ΣΕΤ 55.00 €
030-190064 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 22 x 3 ΣΕΤ 53.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190065 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 1.5 ΣΕΤ 63.00 €
030-190066 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 2 ΣΕΤ 63.00 €
030-190067 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 2.5 ΣΕΤ 63.00 €
030-190068 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 24 x 3 ΣΕΤ 65.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190069 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 26 x 1.5 ΣΕΤ 115.00 €
030-190070 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 26 x 3 ΣΕΤ 115.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190071 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 1.5 ΣΕΤ 150.00 €
030-190072 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 2 ΣΕΤ 152.00 €
030-190073 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 27 x 3 ΣΕΤ 155.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190074 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 28 x 1.5 ΣΕΤ 150.00 €
030-190075 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 28 x 2 ΣΕΤ 150.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190076 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 1.5 ΣΕΤ 175.00 €
030-190077 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 2 ΣΕΤ 195.00 €
030-190078 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 2.5 ΣΕΤ 185.00 €
030-190079 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 3 ΣΕΤ 175.00 €
030-190080 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 30 x 3.5 ΣΕΤ 180.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190081 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 32 x 1.5 ΣΕΤ 220.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190082 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 1.5 ΣΕΤ 220.00 €
030-190083 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 2 ΣΕΤ 220.00 €
030-190084 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 33 x 3.5 ΣΕΤ 193.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190085 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 34 x 1.5 ΣΕΤ 250.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190086 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 1.5 ΣΕΤ 250.00 €
030-190087 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 2 ΣΕΤ 250.00 €
030-190088 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 3 ΣΕΤ 250.00 €
030-190089 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 3.5 ΣΕΤ 250.00 €
030-190090 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 36 x 4 ΣΕΤ 200.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190091 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 38 x 1.5 ΣΕΤ 350.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190092 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 39 x 1.5 ΣΕΤ 350.00 €
030-190093 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 39 x 2 ΣΕΤ 350.00 €
030-190094 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 39 x 3 ΣΕΤ 350.00 €
030-190095 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 39 x 4 ΣΕΤ 350.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190096 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 40 x 1.5 ΣΕΤ 370.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190097 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 42 x 1.5 ΣΕΤ 520.00 €
030-190098 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 42 x 3 ΣΕΤ 550.00 €
030-190099 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 42 x 4.5 ΣΕΤ 550.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190100 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 45 x 1.5 ΣΕΤ 575.00 €
030-190101 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 45 x 3 ΣΕΤ 575.00 €
030-190102 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 45 x 4.5 ΣΕΤ 550.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190103 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 48 x 1.5 ΣΕΤ 690.00 €
030-190104 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 48 x 3 ΣΕΤ 690.00 €
030-190105 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 48 x 5 ΣΕΤ 690.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-190106 ΚΟΛΑΟΥΖΑ SKC ΜΕΤΡΙΚΑ 52 x 5 ΣΕΤ 1100.00 €