Κεντραδόρος HSS.

 

Κεντραδόρος HSS

 

Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
Κεντραδόρος HSS : 1.50 ΤΕΜ 1.00 €
Κεντραδόρος HSS : 2.00 ΤΕΜ 1.00 €
Κεντραδόρος HSS : 2.50 ΤΕΜ 1.00 €
Κεντραδόρος HSS : 3.15 ΤΕΜ 1.50 €
Κεντραδόρος HSS : 4.00 ΤΕΜ 2.00 €
Κεντραδόρος HSS : 5.00 ΤΕΜ 2.50 €
Κεντραδόρος HSS : 6.00 ΤΕΜ 4.00 €