Γρασσαδοράκια λοξά.

 

Γρασσαδοράκια λοξά

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-10300 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΟΞΑ G 1/8" ΤΕΜ 0.42 €
016-10301 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΟΞΑ G 1/4" ΤΕΜ 0.75 €
016-10302 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΟΞΑ G 3/8" ΤΕΜ 1.04 €
016-10303 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΟΞΑ 6 x 1 ΤΕΜ 0.40 €
016-10304 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΟΞΑ 8 x 1 ΤΕΜ 0.42 €
016-10305 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΟΞΑ 8 x 1.25 ΤΕΜ 0.42 €
016-10306 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΟΞΑ 10 x 1 ΤΕΜ 0.42 €
016-10307 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΟΞΑ 10 x 1.25 ΤΕΜ 0.42 €
016-10308 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΟΞΑ 10 x 1.5 ΤΕΜ 0.42 €
016-10309 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΛΟΞΑ 12 x 1.5 ΤΕΜ 0.88 €