Γρασσαδοράκια ίσια.

 

Γρασσαδοράκια ίσια

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-10101 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ G 1/8" ΤΕΜ 0.18 €
016-10102 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ G 1/4" ΤΕΜ 0.52 €
016-10103 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ G 3/8" ΤΕΜ 0.60 €
016-10104 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ 6 x 1 ΤΕΜ 0.18 €
016-10105 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ 8 x 1 ΤΕΜ 0.18 €
016-10106 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ 10 x 1 ΤΕΜ 0.18 €
016-10107 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ 6 x 1 ΜΑΚΡΥΑ ΤΕΜ 0.35 €
016-10108 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ 8 x 1.25 ΤΕΜ 0.18 €
016-10109 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ 10 x 1.25 ΤΕΜ 0.20 €
016-10110 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ 10 x 1.5 ΤΕΜ 0.20 €
016-10111 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΙΣΙΑ 12 x 1.5 ΤΕΜ 0.32 €