Γρασσαδοράκια γωνιακά.

 

Γρασσαδοράκια γωνιακά

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-10200 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ G 1/8" ΤΕΜ 0.42 €
016-10201 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ G 1/4" ΤΕΜ 0.75 €
016-10202 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ G 3/8" ΤΕΜ 1.04 €
016-10203 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ 6 x 1 ΤΕΜ 0.40 €
016-10204 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ 8 x 1 ΤΕΜ 0.42 €
016-10205 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ 8 x 1.25 ΤΕΜ 0.42 €
016-10206 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ 10 x 1 ΤΕΜ 0.42 €
016-10207 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ 10 x 1.25 ΤΕΜ 0.42 €
016-10208 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ 10 x 1.5 ΤΕΜ 0.42 €
016-10209 ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΑΚΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ 12 x 1.5 ΤΕΜ 0.88 €