Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-189000 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 2 x 0.4 TEM 6.70 €
030-189001 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 2.5 x 0.45 TEM 7.30 €
030-189002 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 2.6 0.45 TEM 3.70 €
030-189003 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 3 x 0.5 TEM 5.40 €
030-189004 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 3.5 x 0.6 TEM 3.40 €
030-189005 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 4 x 0.7 TEM 5.40 €
030-189006 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 5 x 0.8 TEM 5.10 €
030-189007 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 6 x 1.0 TEM 5.40 €
030-189008 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 7 x 1.0 TEM 4.80 €
030-189009 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 7 x 1.25 TEM 0.21 €
030-189010 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 8 x 1.0 TEM 7.80 €
030-189011 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 8 x 1.25 TEM 5.20 €
030-189012 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 10 x 1.0 TEM 6.80 €
030-189013 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 10 x 1.25 TEM 6.00 €
030-189014 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ25 10 x 1.5 TEM 5.70 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-189015 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 2 x 0.4 TEM 10.40 €
030-189016 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 2.5 x 0.45 TEM 9.50 €
030-189017 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 2.6 x 0.45 TEM 6.80 €
030-189018 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 3 x 0.5 TEM 9.30 €
030-189019 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 3.5 x 0.6 TEM 8.30 €
030-189020 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 4 x 0.5 TEM 8.40 €
030-189021 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 4 x 0.7 TEM 8.90 €
030-189023 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 5 x 0.5 TEM 10.20 €
030-189024 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 5 x 0.8 TEM 8.90 €
030-189022 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 5 x 1.0 TEM 6.60 €
030-189028 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 6 x 0.75 TEM 9.90 €
030-189025 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 6 x 1.0 TEM 8.90 €
030-189026 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 6 x 1.25 TEM 6.90 €
030-189027 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 6 x 1.5 TEM 6.80 €
030-189032 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 7 x 0.75 TEM 7.30 €
030-189029 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 7 x 1.0 TEM 9.30 €
030-189030 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 7 x 1.25 TEM 4.10 €
030-189031 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 7 x 1.50 TEM 6.10 €
030-189036 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 8 x 0.75 TEM 10.40 €
030-189033 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 8 x 1.0 TEM 9.90 €
030-189034 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 8 x 1.25 TEM 8.90 €
030-189035 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 8 x 1.5 TEM 10.90 €
030-189037 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 9 x 1.0 TEM 10.60 €
030-189038 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 9 x 1.25 TEM 9.50 €
030-189039 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 9 x 1.5 TEM 10.40 €
030-189040 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 10 x 1.0 TEM 9.60 €
030-189041 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 10 x 1.25 TEM 8.60 €
030-189042 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 10 x 1.5 TEM 8.50 €
030-189043 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 10 x 1.75 TEM 11.00 €
030-189044 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 11 x 1.0 TEM 8.20 €
030-189045 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 11 x 1.25 TEM 8.60 €
030-189046 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 11 x 1.5 TEM 9.10 €
030-189047 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 12 x 1.0 TEM 11.40 €
030-189048 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 12 x 1.25 TEM 9.40 €
030-189049 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 12 x 1.5 TEM 8.90 €
030-189050 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 12 x 1.75 TEM 8.60 €
030-189051 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 14 x 1.0 TEM 10.40 €
030-189052 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 14 x 1.25 TEM 10.60 €
030-189053 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 14 x 1.5 TEM 8.90 €
030-189054 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 14 x 1.75 TEM 6.50 €
030-189055 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 14 x 2.0 TEM 8.90 €
030-189056 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 16 x 1.0 TEM 10.40 €
030-189057 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 16 x 1.25 TEM 9.90 €
030-189058 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 16 x 1.5 TEM 8.60 €
030-189059 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 16 x 1.75 TEM 9.60 €
030-189060 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 16 x 2.0 TEM 8.90 €
030-189061 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 16 x 2.5 TEM 6.60 €
030-189062 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 18 x 1.0 TEM 11.20 €
030-189063 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 18 x 1.25 TEM 5.90 €
030-189064 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 18 x 1.5 TEM 9.60 €
030-189065 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 18 x 2.0 TEM 5.20 €
030-189066 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 18 x 2.5 TEM 8.90 €
030-189067 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 20 x 1.0 TEM 11.80 €
030-189068 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 20 x 1.5 TEM 9.30 €
030-189069 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 20 x 1.75 TEM 9.20 €
030-189070 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 20 x 2.0 TEM 4.50 €
030-189071 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ38 20 x 2.5 TEM 8.90 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-189072 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 20 x 1.0 TEM 11.60 €
030-189073 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 20 x 1.5 TEM 8.60 €
030-189074 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 20 x 1.75 TEM 10.60 €
030-189075 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 20 x 2.0 TEM 1.60 €
030-189076 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 20 x 2.5 TEM 13.10 €
030-189077 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 22 x 1.0 TEM 19.20 €
030-189078 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 22 x 1.5 TEM 12.40 €
030-189079 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 22 x 2.0 TEM 13.50 €
030-189080 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 22 x 2.5 TEM 13.10 €
030-189081 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 22 x 3.0 TEM 9.90 €
030-189082 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 24 x 1.5 TEM 13.10 €
030-189083 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 24 x 2.0 TEM 13.10 €
030-189084 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 24 x 2.5 TEM 0.50 €
030-189085 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 24 x 3.0 TEM 12.70 €
030-189086 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 26 x 1.5 TEM 7.30 €
030-189087 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 26 x 3.0 TEM 0.50 €
030-189088 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 30 x 2.0 TEM 16.50 €
030-189089 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ50 30 x 3.5 TEM 36.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-189090 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 27 x 1.5 TEM 29.60 €
030-189091 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 27 x 2.0 TEM 38.90 €
030-189092 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 27 x 3.0 TEM 41.70 €
030-189093 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 28 x 1.5 TEM 39.90 €
030-189094 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 30 x 1.5 TEM 44.40 €
030-189095 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 30 x 2.0 TEM 29.80 €
030-189096 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 30 x 2.5 TEM 48.90 €
030-189097 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 30 x 3.0 TEM 49.50 €
030-189098 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 30 x 3.5 TEM 41.70 €
030-189099 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 32 x 1.5 TEM 43.20 €
030-189100 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 33 x 1.5 TEM 44.80 €
030-189101 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 33 x 2.0 TEM 28.50 €
030-189102 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 33 x 3.5 TEM 38.60 €
030-189103 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 34 x 1.5 TEM 30.40 €
030-189104 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 36 x 1.5 TEM 30.60 €
030-189105 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 36 x 2.0 TEM 38.60 €
030-189106 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 36 x 3.0 TEM 40.10 €
030-189107 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 36 x 3.5 TEM 34.30 €
030-189108 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 36 x 4.0 TEM 31.70 €
030-189109 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 38 x 1.5 TEM 43.00 €
030-189110 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ60 39 x 4.0 TEM 43.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-189111 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ75 39 x 2.0 TEM 56.00 €
030-189112 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ75 39 x 3.0 TEM 70.00 €
030-189113 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ75 39 x 4.0 TEM 67.60 €
030-189114 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ75 40 x 1.5 TEM 76.80 €
030-189115 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ75 42 x 1.5 TEM 69.80 €
030-189116 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ75 42 x 3.0 TEM 79.20 €
030-189117 ΦΙΛΙΕΡΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ SKC ΜΕΤΡΙΚΕΣ Φ75 45 x 4.5 TEM 56.00 €