Ατσαλάκια αέρος (HSS) διάφορα.

 

Ατσαλάκια διάφορα

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
099-10245 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ CALMET 4 mm ΤΕΜ 2.84 €
099-10246 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ CALMET 5 mm ΤΕΜ 3.32 €
099-10247 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ CALMET 6 mm ΤΕΜ 4.94 €
099-10248 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ CALMET 8 mm ΤΕΜ 5.24 €
099-10249 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ CALMET 10 mm ΤΕΜ 6.76 €
099-10250 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ CALMET 12 mm ΤΕΜ 10.92 €
099-10251 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ CALMET 20 mm ΤΕΜ 17.36 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
099-10252 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 4 x 80 ΤΕΜ 4.86 €
099-10253 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 5 x 80 ΤΕΜ 4.94 €
099-10254 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 6 x 100 ΤΕΜ 4.42 €
099-10255 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 8 x 100 ΤΕΜ 8.45 €
099-10256 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 8 x 200 ΤΕΜ 9.40 €
099-10257 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 10 x 100 ΤΕΜ 11.44 €
099-10258 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 10 x 150 ΤΕΜ 11.44 €
099-10259 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 10 x 200 ΤΕΜ 20.02 €
099-10260 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 12 x 100 ΤΕΜ 14.30 €
099-10261 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 16 x 125 ΤΕΜ 19.02 €
099-10262 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 16 x 150 ΤΕΜ 22.12 €
099-10263 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 16 x 200 ΤΕΜ 25.96 €
099-10264 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 20 x 150 ΤΕΜ 22.12 €
099-10265 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ CALMET 20 x 200 ΤΕΜ 22.16 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
099-10266 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1/2 x 6 ΤΕΜ 8.58 €
099-10267 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 5/8 x 4-1/2 ΤΕΜ 8.80 €
099-10268 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 5/8 x 4 ΤΕΜ 8.80 €
099-10269 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 5/8 x 6 ΤΕΜ 8.80 €
099-10270 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 5/16 x 3 ΤΕΜ 7.56 €
099-10271 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 5/16 x 4 ΤΕΜ 5.00 €
099-10272 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 5/16 x 6 ΤΕΜ 8.92 €
099-10273 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 7/8 x 6 ΤΕΜ 8.60 €
099-10274 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 8 x 160 ΤΕΜ 8.22 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
099-10275 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1/2 x 3 ΤΕΜ 8.24 €
099-10276 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1/2 x 4 ΤΕΜ 8.24 €
099-10277 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 5/16 x 3 ΤΕΜ 5.00 €
099-10278 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 8 x 80 ΤΕΜ 2.52 €
099-10279 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 8 x 160 ΤΕΜ 8.22 €
099-10280 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 8 x 200 ΤΕΜ 7.36 €
099-10281 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 12 x 125 ΤΕΜ 10.86 €
099-10282 ΑΤΣΑΛΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 12 x 160 ΤΕΜ 10.86 €