Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

d nominal (mm) 1.0 1.6 2.0 2.5 3.2 3.5 4.0 4.5 5.0 6.3 7.0 8.0 10.0 13
d1 min (mm) 0.9 1.4 1.8 2.3 2.9 3.2 3.7 4.2 4.6 5.9 6.5 7.5 9.5 12
d1 max (mm) 0.8 1.3 1.7 2.1 2.7 3 3.5 4 4.4 5.7 6.7 7.3 9.3 12
a max (mm) 1.6 2.5 2.5 2.5 3.2 3.5 4 4 4 4 4.7 4 6.3 6.3
b (mm) 3 3.2 4 5 6.4 7 8 8.5 10 13 12 16 20 26
c min(mm) 1.6 2.4 3.2 4 5.1 6.1 6.5 7.6 8 10 13 13 17 22
c max (mm) 1.8 2.8 3.6 4.6 5.8 6.8 7.4 8.2 9.2 12 13 15 19 25

 

Τιμές καταλόγου:

 

Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199000 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 x 10 x 100 ΤΕΜ 0.35 €
030-199001 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 x 15 x 100 ΤΕΜ 0.80 €
030-199002 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 x 20 x 100 ΤΕΜ 0.90 €
030-199003 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 x 25 x 100 ΤΕΜ 0.50 €
030-199004 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 x 30 x 100 ΤΕΜ 1.10 €
030-199005 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 x 40 x 100 ΤΕΜ 1.70 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199006 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1.5 x 10 x 100 ΤΕΜ 1.10 €
030-199007 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1.5 x 15 x 100 ΤΕΜ 0.50 €
030-199008 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1.5 x 20 x 100 ΤΕΜ 1.30 €
030-199009 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1.5 x 25 x 100 ΤΕΜ 1.50 €
030-199010 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1.5 x 30 x 100 ΤΕΜ 1.70 €
030-199011 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1.5 x 35 x 100 ΤΕΜ 1.00 €
030-199012 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1.5 x 40 x 100 ΤΕΜ 2.10 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199013 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 x 10 x 100 ΤΕΜ 0.55 €
030-199014 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 x 15 x 100 ΤΕΜ 1.90 €
030-199015 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 x 20 x 100 ΤΕΜ 1.40 €
030-199016 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 x 25 x 100 ΤΕΜ 1.60 €
030-199017 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 x 30 x 100 ΤΕΜ 2.20 €
030-199018 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 x 35 x 100 ΤΕΜ 3.10 €
030-199019 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 x 40 x 100 ΤΕΜ 2.30 €
030-199020 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 x 45 x 100 ΤΕΜ 3.10 €
030-199021 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 x 50 x 100 ΤΕΜ 3.20 €
030-199022 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 x 60 x 100 ΤΕΜ 3.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199023 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 15 x 100 ΤΕΜ 2.40 €
030-199024 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 20 x 100 ΤΕΜ 1.50 €
030-199025 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 25 x 100 ΤΕΜ 2.20 €
030-199026 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 30 x 100 ΤΕΜ 2.80 €
030-199027 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 35 x 100 ΤΕΜ 3.10 €
030-199028 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 40 x 100 ΤΕΜ 3.50 €
030-199029 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 45 x 100 ΤΕΜ 2.50 €
030-199030 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 50 x 100 ΤΕΜ 4.20 €
030-199031 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 60 x 100 ΤΕΜ 4.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199032 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 15 x 100 ΤΕΜ 1.70 €
030-199033 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 20 x 100 ΤΕΜ 3.70 €
030-199034 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 25 x 100 ΤΕΜ 4.00 €
030-199035 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 30 x 100 ΤΕΜ 3.50 €
030-199036 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 35 x 100 ΤΕΜ 5.20 €
030-199037 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 40 x 100 ΤΕΜ 4.30 €
030-199038 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 45 x 100 ΤΕΜ 5.50 €
030-199039 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 50 x 100 ΤΕΜ 5.40 €
030-199040 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 60 x 100 ΤΕΜ 8.40 €
030-199041 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 70 x 100 ΤΕΜ 8.00 €
030-199042 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 80 x 100 ΤΕΜ 8.40 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199043 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 15 x 100 ΤΕΜ 1.80 €
030-199044 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 20 x 100 ΤΕΜ 3.20 €
030-199045 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 25 x 100 ΤΕΜ 2.30 €
030-199046 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 30 x 100 ΤΕΜ 5.40 €
030-199047 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 35 x 100 ΤΕΜ 4.40 €
030-199048 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 40 x 100 ΤΕΜ 6.60 €
030-199049 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 45 x 100 ΤΕΜ 5.90 €
030-199050 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 50 x 100 ΤΕΜ 6.50 €
030-199051 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 60 x 100 ΤΕΜ 6.50 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199052 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 20 x 100 ΤΕΜ 2.10 €
030-199053 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 25 x 100 ΤΕΜ 4.40 €
030-199054 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 30 x 100 ΤΕΜ 3.60 €
030-199055 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 35 x 100 ΤΕΜ 7.40 €
030-199056 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 40 x 100 ΤΕΜ 6.10 €
030-199057 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 45 x 100 ΤΕΜ 7.00 €
030-199058 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 50 x 100 ΤΕΜ 6.80 €
030-199059 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 60 x 100 ΤΕΜ 8.20 €
030-199060 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 70 x 100 ΤΕΜ 14.00 €
030-199061 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 80 x 100 ΤΕΜ 11.10 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199062 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 20 x 100 ΤΕΜ 3.00 €
030-199063 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 25 x 100 ΤΕΜ 3.20 €
030-199064 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 30 x 100 ΤΕΜ 8.50 €
030-199065 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 35 x 100 ΤΕΜ 4.00 €
030-199066 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 40 x 100 ΤΕΜ 8.50 €
030-199067 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 45 x 100 ΤΕΜ 6.30 €
030-199068 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 50 x 100 ΤΕΜ 10.00 €
030-199069 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 60 x 100 ΤΕΜ 12.00 €
030-199070 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 70 x 100 ΤΕΜ 9.00 €
030-199071 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 80 x 100 ΤΕΜ 10.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199072 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 25 x 100 ΤΕΜ 4.00 €
030-199073 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 30 x 100 ΤΕΜ 10.20 €
030-199074 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 35 x 100 ΤΕΜ 5.50 €
030-199075 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 40 x 100 ΤΕΜ 8.30 €
030-199076 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 45 x 100 ΤΕΜ 7.00 €
030-199077 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 50 x 100 ΤΕΜ 10.50 €
030-199078 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 60 x 100 ΤΕΜ 15.90 €
030-199079 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 70 x 100 ΤΕΜ 15.00 €
030-199080 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 80 x 100 ΤΕΜ 15.00 €
030-199081 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 100 x 100 ΤΕΜ 20.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199082 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 30 x 100 ΤΕΜ 7.50 €
030-199083 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 35 x 100 ΤΕΜ 11.00 €
030-199084 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 40 x 100 ΤΕΜ 14.40 €
030-199085 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 45 x 100 ΤΕΜ 23.00 €
030-199086 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 50 x 100 ΤΕΜ 18.70 €
030-199087 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 60 x 100 ΤΕΜ 21.00 €
030-199088 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 70 x 100 ΤΕΜ 20.00 €
030-199089 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 80 x 100 ΤΕΜ 27.00 €
030-199090 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 90 x 100 ΤΕΜ 21.00 €
030-199091 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 100 x 100 ΤΕΜ 28.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199092 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 7 x 40 x 100 ΤΕΜ 11.00 €
030-199093 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 7 x 50 x 100 ΤΕΜ 14.00 €
030-199094 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 7 x 60 x 100 ΤΕΜ 22.00 €
030-199095 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 7 x 70 x 100 ΤΕΜ 21.00 €
030-199096 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 7 x 80 x 100 ΤΕΜ 29.00 €
030-199097 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 7 x 100 x 100 ΤΕΜ 48.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199098 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 x 40 x 100 ΤΕΜ 28.00 €
030-199099 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 x 50 x 100 ΤΕΜ 20.00 €
030-199100 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 x 60 x 100 ΤΕΜ 35.00 €
030-199101 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 x 70 x 100 ΤΕΜ 35.50 €
030-199102 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 x 80 x 100 ΤΕΜ 38.00 €
030-199103 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 x 90 x 100 ΤΕΜ 28.00 €
030-199104 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 x 100 x 100 ΤΕΜ 51.00 €
030-199105 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 x 110 x 100 ΤΕΜ 37.00 €
030-199106 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 x 120 x 100 ΤΕΜ 70.00 €
030-199107 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8 x 140 x 100 ΤΕΜ 61.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199108 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 9 x 80 x 100 ΤΕΜ 71.00 €
030-199109 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 9 x 100 x 100 ΤΕΜ 42.00 €
030-199110 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 9 x 120 x 100 ΤΕΜ 46.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199111 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 50 x 100 ΤΕΜ 20.00 €
030-199112 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 60 x 100 ΤΕΜ 31.00 €
030-199113 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 70 x 100 ΤΕΜ 34.00 €
030-199114 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 80 x 100 ΤΕΜ 64.00 €
030-199115 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 90 x 100 ΤΕΜ 55.00 €
030-199116 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 100 x 100 ΤΕΜ 72.00 €
030-199117 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 110 x 100 ΤΕΜ 50.00 €
030-199118 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 125 x 100 ΤΕΜ 100.00 €
030-199119 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 130 x 100 ΤΕΜ 65.00 €
030-199120 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 140 x 100 ΤΕΜ 70.00 €
030-199121 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 160 x 100 ΤΕΜ 137.00 €
030-199122 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 180 x 100 ΤΕΜ 85.00 €
030-199123 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10 x 200 x 100 ΤΕΜ 160.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-199124 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 13 x 80 x 100 ΤΕΜ 80.00 €
030-199125 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 13 x 100 x 100 ΤΕΜ 169.00 €
030-199126 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 13 x 120 x 100 ΤΕΜ 145.00 €
030-199127 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 13 x 140 x 100 ΤΕΜ 130.00 €
030-199128 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 13 x 160 x 100 ΤΕΜ 210.00 €
030-199129 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 13 x 180 x 100 ΤΕΜ 230.00 €
030-199130 ΚΟΠΙΛΙΕΣ DIN 94 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 13 x 200 x 100 ΤΕΜ 240.00 €