Ασφάλειες αξόνων χωρίς λούκι ενισχυμένες inox:

 

 

για άξονα (shaft) d1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
d2 (max)  1.84  2.81  3.8  4.74  5.7  6.72  7.66  8.75  9.74  10.76  11.62
d3  9.7  9.7  11.5  11.5  15.3  15.3  15.3  18.4  18.4  18.4  25
h  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  1.9  1.9  1.9  2.3
s  0.2  0.2  0.2  0.2  0.25  0.25  0.25  0.3  0.3  0.3  0.4
F επιτρ. φορτίο (Ν)  200  200  400  400  800  800  800  1000  1000  1000  2500
 
για άξονα (shaft) d1 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25  
d2 (max)  12.64  13.66  14.68  15.53  16.68  17.62  18.69  19.63  23.66  24.63   
d3  25  25  28.2  28.2  28.2  36.6  36.6  36.6  41.4  41.4   
h  2.3  2,3  2.3  2.3  2.3  3  3  3  3.2  3.2   
s  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.5  0.5   
F επιτρ. φορτίο (Ν)  2500  2500  2500  2500  2500  3500  3500  3500  3850  3850   

 

Διάσταση Συσκευασία Τιμή   Διάσταση Συσκευασία Τιμή
Ø 3 100 τεμ 80 € (1000 τεμ)   Ø 8 100 τεμ 85 € (1000 τεμ)
Ø 4 100 τεμ 80 € (1000 τεμ)   Ø 9 100 τεμ 90 € (1000 τεμ)
Ø 5 100 τεμ 80 € (1000 τεμ)   Ø 10 100 τεμ 90 € (1000 τεμ)
Ø 6 100 τεμ 85 € (1000 τεμ)   Ø 11 100 τεμ 90 € (1000 τεμ)
Ø 7 100 τεμ 85 € (1000 τεμ)   Ø 12 100 τεμ 90 € (1000 τεμ)