Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

d2  (mm) 1.2 1.5 1.9 2.3 3.2 4 5 6 7 8 9 10 12 15 19 24
d1 min (mm) 1.4 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 16 20 25
d1 max (mm) 2 2.5 3 4 5 7 8 9 11 12 14 15 18 24 31 38
s (mm) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.75 2
d3 (mm) 3.25 4.25 4.8 6.3 7.3 9.3 11.3 12.3 14.3 16.3 18.8 20.4 23.4 29.4 37.6 44.6
a1 (mm) 1.01 1.28 1.61 1.94 2.7 3.34 4.11 5.26 5.84 6.52 7.63 8.32 10.45 12.81 15.92 21.88
m (mm) 0.34 0.44 0.54 0.64 0.64 0.74 0.74 0.74 0.94 1.05 1.15 1.25 1.35 1.55 1.8 2.05
Fn (kN) 0.04 0.07 0.1 0.15 0.22 0.25 0.9 1.1 1.25 1.42 1.6 1.7 3.1 7 10 13

 

Τιμές καταλόγου:

 

Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-202000 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 01.5 x 100 ΤΕΜ 0.70 €
030-202001 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 01.9 x 100 ΤΕΜ 0.70 €
030-202002 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 02.3 x 100 ΤΕΜ 0.90 €
030-202003 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 03.2 x 100 ΤΕΜ 0.90 €
030-202004 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 04 x 100 ΤΕΜ 1.10 €
030-202005 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 05 x 100 ΤΕΜ 1.60 €
030-202006 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 06 x 100 ΤΕΜ 1.70 €
030-202007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 07 x 100 ΤΕΜ 2.00 €
030-202008 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 08 x 100 ΤΕΜ 3.70 €
030-202009 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 09 x 100 ΤΕΜ 3.60 €
030-202010 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 10 x 100 ΤΕΜ 6.00 €
030-202011 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 12 x 100 ΤΕΜ 6.60 €
030-202012 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 15 x 100 ΤΕΜ 15.00 €
030-202013 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 19 x 100 ΤΕΜ 25.00 €
030-202014 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 24 x 100 ΤΕΜ 30.80 €
030-202015 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΞΟΝΑ DIN 6799 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ 30 x 100 ΤΕΜ 88.00 €