Υδραυλικός γρύλος μπουκάλας Larzep.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
099-11233 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΟΣ LARZEP 2 ton ΤΕΜ 12.68 €
099-11234 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΟΣ LARZEP 8 ton ΤΕΜ 23.12 €