Υποκατηγορίες

  • Παλετοφόρα Express Professional

    Παλετοφόρα Express Professional. Επαγγελματική κατασκευή με ενισχυμένη αντλία, ομαλή και ήσυχη κύλιση, διπλά ροδάκια, προσιτή τιμή και τεχνική κάλυψη.

  • Παλετοφόρα Pramac

    Παλετοφόρα Pramac. Ειδικά παλετοφόρα.