Μπαλαντέζα με λάμπα φθορίου και ηλεκτρονική ανάφλεξη.

 

Μπαλαντέζα με λάμπα φθορίου και ηλεκτρονική ανάφλεξη

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-14436 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 10m Χ 22W ΤΕΜ 20.80 €