Καλώδια μπαταρίας Taiwan.

 

Καλώδιο μπαταρίας Taiwan

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-11759 ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 100Α ΤΕΜ 11.00 €
010-11760 ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 200Α ΤΕΜ 18.00 €
010-14749 ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 400Α ΤΕΜ 33.00 €