Ζουμπάς DIN 6458 Benman.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-71156 ΖΟΥΜΠΑΣ BENMAN Νο.1 4120 ΤΕΜ 3.10 €
010-71157 ΖΟΥΜΠΑΣ BENMAN Νο.2 4120 ΤΕΜ 3.10 €
010-71158 ΖΟΥΜΠΑΣ BENMAN Νο.3 4120 ΤΕΜ 3.10 €
010-71159 ΖΟΥΜΠΑΣ BENMAN Νο.4 4120 ΤΕΜ 3.10 €
010-71160 ΖΟΥΜΠΑΣ BENMAN Νο.5 4120 ΤΕΜ 3.10 €