Απογρεζωτής χάλκινων σωλήνων Benman.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-70053 ΑΠΟΓΡΕΖΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ BENMAN ΤΕΜ 7.80 €