Ανταλλακτικά ροδάκια για κόφτες χαλκοσωλήνα Benman.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-70097 ΛΑΜΑ ΚΟΦΤ. ΧΑΛΚΟΣΩΛ. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ UNO BENMAN ΚΑΤΑΛΛΗΛH ΓΙΑ 010-70001, 010-70003, 010-70095, 010-70096 ΤΕΜ 5.70 €
010-70007 ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΚΟΦΤΗ ΧΑΛΚ/ΝΑ BENMAN TC 6-38 / 6-50 ΚΑΤΑΛΛΗΛH ΓΙΑ 010-70004, 010-70005 ΤΕΜ 4.00 €
010-70008 ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΚΟΦΤΗ ΧΑΛΚ/ΝΑ BENMAN TC 6-38 / 6-50 S ΑΝΟΞ ΓΙΑ INOX ΚΑΤΑΛΛΗΛH ΓΙΑ 010-70004, 010-70005 ΤΕΜ 7.60 €