Κατσαβίδι Νάνος CrMoV Benman.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-70458 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΝΑΝΟΣ BENMAN S/D slot 5.5x25mm ΤΕΜ 2.30 €
010-70459 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΝΑΝΟΣ BENMAN S/D PH 1x25mm ΤΕΜ 2.30 €
010-70460 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΝΑΝΟΣ BENMAN S/D PH 2x25mm ΤΕΜ 2.30 €